loading

PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

Informācija par personas datu apstrādi

Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai jūsu prasījumu pārvaldīšanu un izpildi nodrošinātu mēs (jūsu izvēlētais Opel partneris), LänsiAuto Drive Oy, Perintökuja 8, 01510 Vantaa, Somija un Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Vācija, kā pārziņi.

Datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Mēs kā datu pārziņi apstrādājam jūsu personas datus šādi:

Dati obligātie dati ir apzīmēti ar *

Mērķis(i)

  1. Identifikācijas dati un kontaktinformācija
(vārds*, e-pasta adrese*, tālruņa nr., pasta adrese (* attiecīgā gadījumā))

Saziņa un prasījumu izpilde

Pieteikšanās/atteikšanās no informatīvajiem izdevumiem

  2. Informācija par interesējošo modeli*

Prasījumu izpilde

  3. Izvēlētais Opel partneris*

Prasījumu izpilde

  4. Līzinga / finansēšanas intereses (* attiecīgā gadījumā)

Prasījumu izpilde

  5. Aktuālā informācija par automašīnu*, TIN*, pirmās reģistrācijas datums, reģistrācijas numurs, odometra rādījums, automašīnas nodošanas datums/laiks, automašīnas saņemšanas datums/laiks, servisa pakalpojuma veids*, maiņas automašīna

Servisa prasījumu izpilde

  6. Pieprasījuma veids

Saziņas prasījumu izpilde

Iepriekš uzskaitītie datu elementi, kas apzīmēti ar *, ir obligāti un noteikti līgumā. Tādēļ jums tie jānorāda obligāti. Ja dati netiek sniegti, mēs nevaram izpildīt jūsu pieprasījumu.

Iepriekš minētie dati tiks uzglabāti trīs gadus pēc līgumattiecību izbeigšanas.

Saņēmēji

Jūsu personas dati zemāk norādītajos nolūkos tiks nodoti šādiem saņēmējiem:

Dati

Mērķis(i)

Saņēmējs(i)

Identifikācijas dati un kontaktinformācija

(vārds*, e-pasta adrese*, tālruņa nr., pasta adrese (* attiecīgā gadījumā)),

informācija par interesējošo modeli*, izvēlētais Opel partneris*, līzinga/finansēšanas intereses (* attiecīgajā gadījumā),

informācija par faktisko transportlīdzekli*, VIN*, pirmās reģistrācijas datums,

reģistrācijas numurs/numura zīme, odometra rādītāji,

automašīnas nodošanas datums/laiks, automašīnas saņemšanas datums/laiks, servisa pakalpojuma veids*, maiņas automašīna, pieprasījuma veids

Prasījumu izpilde

Mēs (jūsu izvēlētais Opel partneris), LänsiAuto Drive Oy, Perintökuja 8, 01510 Vantaa, Somija un Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Vācija izpaužam jūsu personas datus attiecīgajiem datu apstrādātājiem, lai nodrošinātu minēto mērķu īstenošanu.

Mēs (jūsu izvēlētais Opel partneris), LänsiAuto Drive Oy, Perintökuja 8, 01510 Vantaa, Somija un Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Vācija izpaužam jūsu personas datus attiecīgajam IT pakalpojumu sniedzējam (GM Holdings LLC, Mičigana, ASV), kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), tādējādi − valstī ar neatbilstošu datu aizsardzības līmeni. Eiropas Komisijas lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību nav, bet spēkā ir atbilstoši aizsardzības pasākumi, kas šajā gadījumā ir attiecīgās ES līguma standartklauzulas. Lai saņemtu kopiju, nosūtiet e-pastu uz privacyrights@opel.com.

 

Lai izpildītu finansēšanas/līzinga pakalpojumus un saistītos pieprasījumus

Saņēmējs [ievietot vārdu] atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), tādējādi − valstī ar neatbilstošu datu aizsardzības līmeni.
[Ja ir Eiropas Komisijas lēmums par vispārēju atbilstību, lūdzu, ievietojiet: Ir Eiropas Komisijas lēmums par vispārēju atbilstību (skatīt http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm).]
[Ja lēmuma par vispārēju atbilstību nav un ja nav atkāpju saskaņā ar GDPR 49. pantu, lūdzu ievietot: Nav Eiropas Komisijas lēmuma par vispārēju atbilstību, bet spēkā ir atbilstoši aizsardzības pasākumi, kas šajā gadījumā ir: [ievietot, piemēram, ES līguma standartklauzulas, saistošie uzņēmuma iekšējie noteikumi, Privātuma vairoga programma]. [Ievietot informāciju, kādā veidā saņemt aizsardzības pasākumu kopiju vai kur tā ir pieejama: Lai saņemtu kopiju, lūdzu, nosūtiet e-pastu uz[ievietot e-pasta adresi].]
[Ja lēmuma par vispārēju atbilstību un aizsardzības pasākumu nav, lūdzu, ievietojiet: Nav Eiropas Komisijas

Plašāku informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar privātumu, skatīt mūsu Privātuma un sīkdatņu politikā

 

 

 

Uz lapas augšu